Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009

Προκαταβολικά

Το ψήλωμα του κυπαρισσιού
είναι μυτερό.
Ο ουρανός ματώνει
προκαταβολικά.
Παντελής Χλωρός